Spor İstanbul ve BESYO

Her yıl binlerce öğrencinin yarıştığı üniversite sınavlarında öncelikle hepinize başarılar dileriz. Sizlerin üniversiteyi kazanmak ve geleceğin parlak mesleklerine sahip olmak için azimle çalıştığınızın farkındayız.

Bu yoğun sürecinizde Spor İstanbul olarak sizlere Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına (spor akademilerine) nasıl başvuru yapacağınıza ve bu bölümü kazanmak için ne gibi aşamalardan geçeceğinize dair bilgilendirme yapmanın doğru olacağına inanıyoruz.

 

Spor Akademileri;

  • Beden Eğitimi Öğretmenliği
  • Spor Yöneticiliği
  • Antrenörlük
  • Rekreasyon

 olmak üzere birbirinden farklı uzmanlıklara götürecek 4 bölümden oluşmaktadır.

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi Öğretmenliği; hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle beceri kazandıracağı konusunda eğitim vermektedir.

 

Eğitimini başarıyla tamamlamış bireyler Milli Eğitim Bakanlığı’na ait tüm okullarda (kamu ve özel) öğretmenlik yapabilmektedir. Ayrıca uzmanlık aldığı bir branşta 2.derece antrenörlük belgesi alabilir ve bu branşta antrenörlük yapabilir. (GSGM’nin açtığı antrenörlük kurslarından ikinci derece antrenörlük belgesi alınabilmesi için 5 yıl kendisinden üst bir antrenörün yanında yardımcı olarak çalışılması gerekmektedir).

 

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyde, bilimsel temellere dayalı bilgilerle ve evrensel bir program içeriği ile yetiştirilmektedir.

Bu bölümden mezun bireyler, sporla alakalı tüm tesislerde ve spor kulüplerinde yöneticilik ve ayrıca yine uzman olduğu bir branşta antrenörlük yapabilirler.

 

Antrenörlük

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı; seçilen spor dalında uzman, iletişim becerisi yüksek, dışa dönük, öz disiplini gelişmiş, kendine bağlı grubu yönetip yönlendirebilecek, liderlik özelliklerine sahip, yeniliklere açık ve yaratıcı kişiler yetiştirmektir.

Antrenörlük, uzman antrenörler yetiştirilen bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan bireyler bir branşta 3.derece antrenörlük belgesi ve bunun yanında yan dal olarak seçtiği ikinci bir branşta 2.derece antrenörlük belgesi alabilirler. Geleceğin sporcularını yetiştirecek insanlar bu bölümden mezun olmaktadır.

 

Rekreasyon

Rekreasyon genel tanımıyla insanın beden ve zihnini dinlendirmesi ya da boş zamanını değerlendirmesi olarak kullanılmaktadır.

 

Rekreasyon Bölümü öğrencileri, rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür ve alan bilgisine sahiptir. Öğrenciler, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklerle bu bölümden mezun olmaktadır.

 

Mezun olan öğrenciler Turizm alanında; Su Sporları Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü, Sosyo-kültürel Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.), Çocuk Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü, Yerel yönetimlerde (belediyeler), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

 

Rekreasyon sadece sporu değil, kültür ve sanat gibi aktivitelerin hepsini içerisinde barındıran bir bölümdür. Bu bağlamda halka açık tüm spor tesisleri, tiyatrolar, sinemalar vb. rekreatif alanlardır. Buraya gelen kişileri günün stres ve yorgunluğundan uzaklaştırmak için yapılan tüm aktiviteler rekreasyon bölümünü ilgilendirmektedir.