Parkur

Maraton Parkuru

Maraton (42.195 Km) Genel

Dikkat:
"Maraton" kelimesi; 42,195 km koşusunun diğer adıdır. 15 km ve 10 km koşuları Maraton değildir.

Bu sayfadan sonra sadece 42,195 km kategorisi için kayıt formu doldurabilir ve ödemenizi sadece 42,195 km koşusu için yapabilirsiniz. 15 km ya da 10 km kategorileri için lütfen bu kategorilere ait Genel Bilgiler sayfasına ulaşınız.

Yarış Tarihi ve Saati:
42,195 km koşusu; 16 Kasım 2014 Pazar günü saat 09.00'da başlayacaktır.

Zaman Sınırı:
Maraton koşucuları için zaman sınırı 5.30 saattir. Bu süreden sonra tüm parkur trafiğe açılır, halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilirler.

Dikkat: Parkur üzerindeki noktalar kademeli olarak trafiğe açılacaktır. Zaman sınırı olan 5.30 saat sonra yarışı tamamlayan koşucular tasnife giremez, sertifika ve madalya için herhangi bir hak iddia edemez.

Çip Noktalarının Trafiğe Açılma Saatleri:
Parkur aşağıda belirtildiği gibi, başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru kademeli olarak trafiğe açılacaktır;

 

Start noktası saat 11.00'de trafiğe açılacaktır (2.00 saat) (Boğaziçi Köprüsü).
5.km saat 12.00'de trafiğe açılacaktır (3.00 saat)..
10.km saat 10.20'de trafiğe açılacaktır (1.20 saat).
15.km saat 11.00'de trafiğe açılacaktır (2.00 saat).
20.km saat 11.40'de trafiğe açılacaktır (2.40 saat).
25.km saat 12.20'de trafiğe açılacaktır (3.20 saat).
30.km saat 13.00'de trafiğe açılacaktır (4.00 saat).
35.km saat 13.40'de trafiğe açılacaktır (4.40 saat).
40.km saat 14.20'de trafiğe açılacaktır (5.20 saat).
42,195.km saat 14.30'de trafiğe açılacaktır (5.30 saat).

15 Km Genel Bilgileri

Yarış Tarihi ve Saati:
15 km koşusu; 16 Kasım 2014 Pazar günü saat 09.00'da başlayacaktır.

Zaman Sınırı:
15 Km koşucuları için zaman sınırı 3.00 saattir. Bu süreden sonra tüm parkur trafiğe açılır, halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilirler.

Dikkat: Parkur üzerindeki noktalar kademeli olarak trafiğe açılacaktır. Zaman sınırı olan 3 saat sonra yarışı tamamlayan koşucular tasnife giremez, sertifika ve madalya için herhangi bir hak iddia edemez.

Çip Noktalarının Trafiğe Açılma Saatleri:
Parkur aşağıda belirtildiği gibi, başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru kademeli olarak trafiğe açılacaktır;

 

Start noktası saat 11.00'de trafiğe açılacaktır (2.00 saat) (Boğaziçi Köprüsü).
5.km saat 10.45'da trafiğe açılacaktır (1.45 saat).
10.km saat 11.45'de trafiğe açılacaktır (2.45 saat).
15.km saat 12.00'de trafiğe açılacaktır (3.00 saat).

10 Km Genel Bilgileri

Dikkat:
Bu sayfadan sonra sadece 10 km kategorisi için kayıt formu doldurabilir ve ödemenizi sadece 10 Km koşusu için yapabilirsiniz. 15 km ya da 10 km kategorileri için lütfen bu kategorilere ait Genel Bilgiler sayfasına ulaşınız.


Yarış Tarihi ve Saati:
10 km koşusu; 16 Kasım 2014 Pazar günü saat 09.00'da başlayacaktır.


Zaman Sınırı:
10 Km koşucuları için zaman sınırı 3 saattir. Bu süreden sonra tüm parkur trafiğe açılır, halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilirler.
 

Dikkat: Parkur üzerindeki noktalar kademeli olarak trafiğe açılacaktır. Zaman sınırı olan 3 saat sonra yarışı tamamlayan koşucular tasnife giremez, sertifika ve madalya için herhangi bir hak iddia edemez.


Çip Noktalarının Trafiğe Açılma Saatleri:
Parkur aşağıda belirtildiği gibi, başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru kademeli olarak trafiğe açılacaktır;

 

Start noktası saat 11.00'de trafiğe açılacaktır (2 saat) (Boğaziçi Köprüsü).
5.km saat 11.00'da trafiğe açılacaktır (2 saat).
10.km saat 12.00'de trafiğe açılacaktır (3 saat).