1982 Üsküdar doğumludur. Ortaokul eğitimini Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi, Lise eğitimini Özel Fazilet Fen Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Amerika'da İşletme üzerine yapmıştır. Genç Akademi ve Demokrat Gençlik Platformu derneklerinde kurucu üyelik yapmış, 2009-2011 yılları arasında Youth Regional Network’ta İstanbul temsilciliğinde bulunmuştur. Türk Hava Yolları ve özel sektörde yöneticilik yapmıştır. Evli ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İzmir’de doğdu. İzmir Anadolu Kız Lisesi mezunu olan Şeyma Eraz, 2012 yılında Alfred Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

2011-2014 yılları arasında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ne Dış İlişkiler Koordinatörü olarak çalıştı. 2014-2018 yılları arasında Daily Sabah gazetesinde Ekonomi Müdürü olarak görev yaptı. 2018 yılı Ağustos ayında Basın Müşavirliği görevine atandı. Ağustos 2018’den bu yana Spor İstanbul’da Basın Müşavirliği görevini yürütmektedir.

Şeyma Eraz iyi derecede İngilizce bilmektedir.

1990 Yılında Fatih’de doğdu. Alpaslan Lisesi mezunu olan Volkan TAŞÇI , 2017 yılında Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümünden mezun oldu.

2006-2008 yılları arasında Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha ÖĞÜTKEN’in Mobil Özel Kalemi olarak çalıştı. 2009-2011 yılları arasında ESCAN Turizm Bölge Müdürlüğü görevinde bulundu. 2014 yılı Mayıs ayında İBB Spor İstanbul Özel Kalem olarak görevine atandı. Ağustos 2018 ayından itibaren Spor İstanbul A.Ş de Özel Kalem olarak görevini yürütmektedir.

Evli ve 1 çocuk babası olan Taşçı, İngilizce bilmektedir.

1981 yılında Kayseri’de doğdu. İlk okulu orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

SPOR AŞ ´de 1999 yılında göreve başlamış ve 1999-2005 yılları arasında Depo Personeli, 2005-2007 yılları arasında Satınalma Personeli, 2007-2014 yılları arasında Satınalma Şeflği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren Satınalma Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Evli ve İngilizce bilmektedir.

1975 Yılında İstanbul’da doğan Zeynep Budak 1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

1995 Yılı Kasım ayında İston A.Ş. de muhasebe memuru olarak iş hayatına başladı. Aynı şirkette Dış Ticaret ve Kambiyo Şefliği, Maliyet Analiz Şefliği, Finans Şefliği, Maliyet Muhasebesi Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Mayıs 2004’de atanmış olduğu Muhasebe ve Finans Müdürlüğü görevini Eylül 2011’e kadar ifa etmiştir. İston A.Ş.’de son olarak 2012 yılına kadar Genel Müdür Danışmanlığı görevinde bulunmuştur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olan Zeynep Budak, Kasım 2012’de Muhasebe Müdürü olarak Spor İstanbul’a atanmış olup halen aynı görevi yürütmektedir.

Aynı zamanda, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulunda kayıtlı bilirkişidir.

Evli ve 3 çocuk annesidir.

1978 yılında İstanbul’da doğdu. Bakırköy İmam-Hatip Lisesi mezunu olan İlhan Emre HIZIR, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

1999 yılında Belbim A.Ş.’de Muhasebe personeli olarak iş hayatına başladı. 2005-2010 yılları arasında Spor A.Ş.’de Muhasebe Şefi olarak görev yaptı. Aynı kurumda 2010 yılında Kurumsal İletişim Şefi, 2011-2014 yılları arasında Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Ocak 2014 tarihinde ise İnsan Kaynakları Müdürü görevine atandı.

Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan İlhan Emre HIZIR, Ocak 2014’ten itibaren Spor İstanbul A.Ş.’de İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaokulu Kasımpaşa'da, lise tahsilini elektronik bölümünü bitirerek tamamladı. Los Angeles International University işletme bölümünden mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi 4. sınıfta öğrenim hayatına devam etmektedir.

2001 yılında Spor İstanbul'da başladığı iş hayatına sırasıyla; rezervasyon personeli, Organizasyon Müdürlüğü personeli, Organizasyon Şefi, Dış İlişkiler Şefi, Organizasyon Müdürü, Genel Müdür Danışmanı görevlerinde bulunmuştur.

2018 yılı Ekim ayından itibaren Pazarlama Müdürü görevini yürütmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

1987 yılında Sakarya’da doğan Murat HOŞGÖR ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya’ da tamamladı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu ve akabinde 2011 yılında Marmara Üniversitesi Global Pazarlama Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Üniversite öğrencilik yıllarında iş hayatına atılan Murat HOŞGÖR, 2007 yılı itibariyle MAGO International şirketinde Uluslararası Pazarlama Asistanı olarak Hollanda, Rusya ve Özbekistan’ da görevler aldı.

2010 yılı itibariyle Türkiye’ de WGSPI şirketinde pazarlama uzmanı olarak göreve başladıktan sonra 2013 yılında TOSHIBA’ ya aynı görev için transfer oldu ve 2014 yılında TOSHIBA’ da Stratejik Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü olarak görevine devam etti.

2016 yılında VAILLANT GROUP’ da Marka Müdürü olarak göreve başlayan Murat HOŞGÖR, 2018 yılı Eylül ayı itibariyle SPOR İSTANBUL A.Ş’ de Organizasyon Müdürü olarak iş hayatına devam etmektedir.

Evli olan Murat HOŞGÖR İngilizce, Rusça, Özbekçe ve Arnavutça bilmektedir.

1983 yılında Giresun’da doğdu. 1999 yılında Alucra İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 2007 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadî&İdari Bilimler Fakültesi’ni birincilik ile tamamladı. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programını 2015 yılında tamamlayan Zoroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen İş Güvenliği Uzmanlığı Başarı Sertifikasını aldı. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programında tez yazım süreci devam eden Zoroğlu, aynı üniversitenin Yönetim ve Strateji Bölümü’nde Doktora Programına devam etmektedir. Spor sevgisini ve bilincini kazandırarak topluma spor yapma alışkanlığı yaygınlaştırmayı misyon edinmiş bir kurumun parçası olarak toplumsal bir paradigma geliştirmek için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü okumaya devam etmektedir.

Profesyonel iş hayatına 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Genel Müdürlüğü’nde başladı. Spor İstanbul’da 2008-2012 yılları arasında Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Temsilciliği 2012-2014 yılları arasında İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bağlı Sistem Geliştirme Şefliği’nde sorumlu personel olarak görev yaptıktan sonra Eylül 2014 tarihinde Sistem Geliştirme Şefi olarak atandı. Haziran 2018 tarihinden itibaren Proje Geliştirme Müdürü görevine devam etmektedir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, ISO 140001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçisi olan Zoroğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

1981 yılında İstanbul’da doğan ABDURRAHMAN AYDIN ilk, orta eğitimini İstanbul’da, lise eğitimini Gümüşhane'de tamamladı. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi.

2005-2006 İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde 2006-2008 yılları arasında Eminönü Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde çalıştı.2009-2018 yılları arasında özel bir firmada İdari ve Mali İşler Müdürü olarak çalıştı. 05.06.2018 tarihinden itibaren SPOR İSTANBUL A.Ş. de Tesisler Müdürü olarak devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Abdurrahman Aydın İngilizce bilmektedir.

1981 yılında İstanbul’da doğan Yusuf ÖNEN ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı.

2003 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi.

2003 yılında ONUR MÜHENDİSLİK’ te Şantiye Şefi olarak göreve başladı. 2008 yılında ÇAĞRI YAPI Şantiye Şefi, 2010 yılında ERME MÜHENDİSLİK’ te Şantiye Şefi, 2012 yılında ISS ‘de Tesis Yöneticisi olarak görev yaptı. Çalışma hayatına Haziran 2018 tarihinden itibaren SPOR İSTANBUL’ da İdari İşler Müdürü olarak devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Yusuf Önen İngilizce bilmektedir.

Manisa / Turgutlu ’da doğdu. Turgutlu Anadolu Lisesi mezunu olan Talha DURMUŞ , 2004 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

2009-2010 yılları arasında Danışman olarak çalıştı. 2010-2011 yılları arasında Tesisler Bölge Şefi olarak, 2011-2013 yıllarında Tesisler Koordinasyon Şefi olarak 2013-2017 yıllarında Stok Takip Şefi olarak görev yaptı. 2017 yılı Haziran ayında Spor İstanbul Teknik İşler Müdürlüğü görevine atandı. Eylül 2018 ayından itibaren Spor İstanbul’da Teknik İşler müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Talha Durmuş , İngilizce bilmektedir.