> İBB Spor Festivali

*İBB Spor Festivali 15-16 Eylül 2021 tarihine ertelenmiştir. Yaptığınız başvurular kayda alınmıştır. Tarih değişikliğinden dolayı kayıt iptali ya da kadro değişiklikleri yapmak isterseniz sporsoleni@spor.istanbul adresine bildirebilirsiniz.

İBB  SPOR FESTİVALİ’NDE BULUŞALIM!
Dostça rekabetle hep birlikte yarışalım!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi müdürlükleri, iştirak şirket çalışanları ve belediye personeli olarak İstanbul için emek vermeyi seven kocaman bir aileyiz!

Bizi birbirimize bağlayan İstanbul’a hizmet etme sevgisi ile her yıl bir araya gelip dostça rekabet ettiğimiz İBB Spor Festivali zamanı geldi, çattı. 

KAYIT İŞLEMLERİ

1.  Atletizm, Masa Tenisi, Tenis, Okçuluk, Plaj Voleybolu ve Futbol branşı ön kayıtları 21 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihlerden sonra yeni kayıt alınmayacaktır.

2.  İştirak formlarının eksiksiz olarak doldurulması ve kurum yetkilisi (Müdür, Genel Müdür, Daire Başkanı, Belediye Başkanı) tarafından imzalanması gerekmektedir.

3.  Kurum yetkilisi tarafından imzalanan iştirak formları sporsoleni@spor.istanbul adresine göndermeniz gerekmektedir. Okunmayan, silik, imzasız, istenilen bilgilerin eksik olduğu iştirak formları geçersiz sayılacaktır.

*İştirak formlarına aşağıdaki branş bazlı bilgi sekmelerinden ulaşabilirsiniz.

BRANŞLAR

Tenis – Masa tenisi – Futbol – Atletizm – Okçuluk – Plaj Voleybolu

ÖDÜLLER

Branşlarda ilk 3 dereceye sporculara 1000TL-750TL-500TL değerinde hediye çeki verilecektir.

MADALYA

Branşlara katılım gösteren tüm sporculara hatıra madalyası verilecektir. 

İBB Spor Festivali

15-16 Eylül'de İBB Spor Festivali heyecanını dostça rekabetle birlikte yaşıyoruz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şampiyonlarını belirliyoruz!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İBB SPOR FESTİVALİ TURNUVA GENEL TALİMATLARI

15-16 EYLÜL 2021

İBB Spor Festivali bu yıl pandemi önlemleri kapsamında; Masa Tenisi, Tenis, Okçuluk, Plaj Voleybolu, Atletizm ve Futbol branşlarında gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, Organizasyon Esnasında Çekilen fotoğraf ve videolarının yayımlanmasını ve işbirliği içerisinde olunan kurumlarla paylaşılmasına ve elektronik iletişim yolları ile tarafıma ulaşılmasına açık rıza verir.

Katılımcılar, etkinlikte çekilmiş her türlü fotoğraf, film ve kaydın, reklam dahil tümünün yasal amaçlı kullanımlarını ve bu talimatname ile verdiğiniz kişisel bilgilerin işlenerek kampanya, avantaj, ürün, hizmet tanıtımları, işbirliği içerisinde olunan kurumlarla paylaşılması dahil reklam ve pazarlama amaçlı muhafaza edilmesi,  SMS, internet, e-posta, telefon vb. kanallardan takımlara erişilmesi hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza verdiğini ve bu rızaya uygun kullanım nedeniyle herhangi bir maddi veya manevi  hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Kurumlar; saha içerisinde hiçbir branşta sorumlu ve/veya antrenör bulundurmayacaklardır.

HER KURUM/MÜDÜRLÜKTEN KAÇ KİŞİNİN KATILABİLECEĞİ BELİRLENİP MADDELERE EKLENMELİDİR. (İŞTİRAK FORMLARI BELİRLENEN SAYILARA GÖRE DÜZENLENMELİ).

Müsabakalarda memur, sözleşmeli memur, işçi, iştirak şirket personeli oynayabilir. Müsabakalarda kısa dönem işçi, stajyer personel v.b personeller oynatılamaz.

Müsabaka iştirak formları, www.spor.istanbul web sitesinde yayınlanmıştır/yayınlanacaktır. Katılım sağlanacak branşa ait iştirak formlarının doldurulup imza ve kaşe ile sporsoleni@spor.istanbul mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sporcular, müsabakalara katılmak için kullanılan iştirak formunu doldurduklarında, herhangi bir sağlık sorunları olmadığını beyan eder ve kabul etmiş sayılır.

Görevlendirme ile dış birimlerde çalışan personel görevlendirme yazılarını elden organizasyon komitesine sunmaları halinde görevlendirildikleri müdürlük adına oynayabilirler. (Bağlı bulundukları birimin en üst amiri tarafından görevlendirildikleri birimi belirten onaylı görevlendirme yazısı alınacaktır).

Katılımcılar; müsabakalar öncesinde, diğer katılımcıların personel kimlik kartlarını, nüfus cüzdanlarını kontrol etme hakkına sahiptirler. Kontroller sonrası itiraz durumunda da müsabakalar oynanır ve müsabakalardan sonra dilekçe yazılarak itiraz yapılabilir, itirazlar 24 saat içinde değerlendirilip karar verilecektir.

Pandemi kuralları gereği kapalı alanlarda seyirci kabul edilmeyecektir, açık alanlarda ise sosyal mesafe kuralına dikkat edilecektir.

Hakemler sporcunun herhangi bir olumsuz davranışından dolayı müsabakayı tatil edebilir, müsabakalarda olay çıkaran sporcular hakkında disiplin soruşturması açabilir. Rakibe, hakeme, organizasyon ekibine veya herhangi bir kişiye yapılan fiili müdahale, saldırı, vb. davranışlarda bulunan sporcu hakem raporu veya organizasyon komitesi kararı ile turnuvalardan süresiz ihraç edilecektir.

Tüm sporcular nüfus cüzdanlarını ve personel kimlik kartlarını müsabaka günü yanında bulundurmak zorundadır. Müsabaka saatinde kurum kimlik kartı ve nüfus cüzdanı yanında olmayan sporcu müsabakada oynayamayacaktır.

Turnuvaya katılıp müsabakaya gelmeyen sporcu ve takım mağlup sayılır. Tebliğ edilen müsabaka tarihinde ve saatinde alanda bulunmayan sporcular başka bir tarih ya da saatte oynama talepleri kabul edilmeyecektir.

Oyuncular evrak kontrolü için en az 30 dakika önce müsabaka alanında bulunmalıdır.

Talimatlarda yer almayan hükümlerde karar verme yetkisi Organizasyon Komitesine aittir.

Tüm branşlarda yer alan kategorilerde dereceye giren sporculara madalya / kupa verilecektir.

Yarışma statüsü dışında kalan hususlarla ilgili federasyon talimatları geçerlidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ile İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR İSTANBUL’un görüşleri neticesinde hazırlanmıştır.

Aşağıdaki önlemler; Etkinlik alanı, sporcular ve LOC için uyarlanmış, parkur, etkinlik alanı, start ve finişte kalabalığı önlemeye ve sosyal mesafe korumaya yönelik planlanmıştır.

 

ANA HUSUSLAR

Sporcular, yarış gününden en az 2 hafta öncesinden başlamak kaydıyla düzenli olarak günlük sağlık kontrolü yapmalı ve mümkün olduğunca kendilerini izole etmelidir.

Etkinlik alanında bulunan herkes için sosyal mesafe en az 1,5 metre olmalıdır.

Yarış öncesinde, sırasında ve sonrasında kapsamlı dezenfektan ve temizlik yapılmalı.

Kullanılan tüm ekipmanlar, su şişeleri ve bardaklar yarışmacılar arasında kesinlikle paylaşılmamalıdır.

Tüm hijyen malzemeleri (ör. kağıt mendil, havlu, vb.) güvenli kullanım için paketlenmiş halde dağıtılmalıdır.

Etkinlik alanına girişlerde ateş ölçümü yapılacak, sağlık önlemlerini hatırlatıcı afişler asılı olacak, cep telefonlarına bilgilendirici mesajlar gönderilecek. Bu sayede tesadüfi temas olasılığı azaltılacaktır.

Müsabaka esnasında sosyal mesafe konusunda Sağlık Bakanlığı ve DSÖ’nun sosyal mesafe tavsiyesi mutlaka dikkate alınmalıdır.

Etkinlik sırasında tespit edilen hastanın herhangi bir hastaneye nakli öncesinde etkinlik alanında izole bir alan hazır bulundurulacaktır.

Başka vakaların ve/veya diğer hastalıkların değerlendirilmesine yardımcı olması için tıbbi personel ve görevli bulundurulacaktır.

Etkinlik öncesinde potansiyel risk taşıyan tüm sporculardan, (komorbiditeler, ilaçlar, alerjiler) sağlık kontrollerini mutlaka yapmaları gerekmektedir, hatta bu kontroller zorunlu tutulacaktır.

Covid-19’a enfekte olmaları ve virüsü başkalarına geçirmelerini engelleyebilmek ile ilgili tüm görseller herkesin göreceği yerlerde asılı olacaktır.

Sponsorlar, sadece görsel olarak alanda yer alacaklar. Herhangi bir aktiviteye izin verilmeyecektir.

Sporcuların alana soyunma kabinlerinin kullanmamaları için koşacağı kıyafetle gelmeleri tavsiye edilmekte/istenmektedir.

 

ORGANİZATÖR ÖNLEMLERİ

Etkinlik alanında ve konaklama yapılan yerlerde herkesin ulaşabileceği şekilde; alkol bazlı el jeli ve hijyen bulundurulacaktır.

Tüm alanlarda (soyunma ve antrenman alanlarında vb.) hijyen ve benzeri önlemleri anlatan ve ifade eden afişler asılı olacaktır.

COVID-19 şüpheli vakalarına test yapılabilmesi ve alandan izole edilebilmesi için gerekli ekipmanlar ile ilk yardım ve sağlık hizmetler bulundurulacaktır.

Organizasyon komitesinin daveti ile etkinliğe katılacak profesyonel sporcu kitlesinin Sağlık personeli veya Yerel Organizasyon Komitesi (LOC) görevlilerince her gün ateşleri kontrol edilecektir.

38 ° C’nin üzerindeki ateşi olanlar organizasyonun sağlık sorumlusuna bildirmelidir. Bununla ilgili COVID-19 kapsamında sınır giriş noktalarında (uluslararası havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında) hasta yolcularla ilgili uygulamalar temel alınacaktır.

Birim yetkililerinin, personelin, gönüllülerin ve diğer çalışanların; şüpheli vakaları izole etme bilgisine sahip olmasını sağlayacaktır.

Risk unsuru katılımcılara yönelik iletişim geliştirmek ve bu iletişimi daha kolay bir hale getirmek için:

COVID-19’un klinik detayları, koruyucu önlemleri, özellikle solunum kuralları ve el hijyeni uygulamalarına dair bilgilendirmelerde bulunulacaktır • Belirtileri olan kişilerden alandan ayrılmalarını veya belirlenen bir alana gitmelerini istenecektir • Sosyal mesafe bilgisi • Siperlik ve tıbbi maskelerin kullanımı hakkında bilgi verilecektir • Etkinlik bağlamında karantina, kendini tecrit etme ve kendini izlemenin anlamının açıklanması ve pratik etkilerine değinilecektir.

Hijyenik olması gereken eşyalara görevi gereği temas eden personel ve gönüllüler lastik eldiven kullanacaktır.

Sadece tek kullanımlık malzemeler kullanılacaktır.

Sporculara verilen su şişeleri temiz olacaktır.

Soyunma çadırları ve görevli otobüslerde kullanılan paketlenmiş tüm malzemeleri kullanım sonunda paketi ile birlikte çöpe atılacaktır.

COVID-19 teşhisi konan sporcuya nasıl müdahale yapılacağı ve nerede izole edileceğini önceden belirlenecektir.

Karantinaya alınacak vakanın müdahale edileceği yer belirlenecektir.

Çok sayıda sporcunun hastalığa maruz kalması durumunda karantinaya alınabilmeleri için önceden daha büyük bir yere ihtiyaç olabileceği göz önünde bulundurulacaktır.

Acil durum irtibat numaralarını sağlık birimleri ile önceden belirlenecektir.

Sağlık personeli ve hastalar için maskeler hazır bulundurulacaktır.

Dezenfektanlı ıslak mendiller bulundurmanın haricinde, etkinlik alanındaki tüm kapı kolları, temas edilen ne varsa temizlik personeli tarafından günde birkaç kez dezenfekte edilecektir.

Hijyen eşyalarının veya ekipmanlarının sporcularda bulunmasından emin olunacak:

kağıt mendillerin imhası için tek kullanımlık küçük kişisel plastik torbalar. • önemli temel bilgileri içeren küçük bilgilendirme kartları. • Hastaysa takacağı tıbbi maske • küçük alkollü ıslak mendiller • küçük tek kullanımlık plastik bardaklar • termometre • el dezenfektanı

 

SPORCULARA ÖNERİLER

Etkinlik alanında bulunacak herkes (sporcu, gönüllü, sponsor görevlisi dahil) düzenli olarak ateşini ölçmeli/ölçtürmeli ve sağlık durumunu düzenli olarak yarış öncesinde izlemelidir.

Yarışa başvuru yapan veya görev alacak herkes etkinlik öncesinde kendini dinlemeli, hasta ise alana gelmemeli ve durumu internet üzerinden ve/veya telefonla yetkililere bildirilmelidir.

Organizasyona katılacak sporcular, görevliler, gönüllüler, şüpheliler ve hastalığı kesinleşmiş olan kişiler; ne yapılması gerektiğine dair yeterli bilgiye sahip olmalı ve önlemleri içeren detayları da nerede bulabileceklerini bilmelidirler.

Sporcular, her gün ve/veya organizasyon günü ateşleri ölçülmeli, sağlık görevlileri veya etkinlik alanındaki personel ile işbirliği yapmalıdırlar.

38 derece ve üzeri ateşi olanlar sağlık ekiplerine bildirilmelidir. Bununla ilgili COVID-19 kapsamında sınır giriş noktalarında (uluslararası havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında) hasta yolcularla ilgili uygulamalar temel alınacaktır.

Ellerinizi sık sık sabun ve su ile yıkayın. Sabun ve su yoksa alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın. Etkinlik alanı, otel ve görevli otobüs ve araçlarda el dezenfektanı bulundurulacaktır.

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille veya kolunuzla (ellerinizle değil) kapatın. Hijyen kurallarını uygulayın. (mesafeyi koruyun: en az 1,5 m), öksürürken veya hapşırırken tek kullanımlık mendiller kullanın veya dirseğiniz ile kapatın ve ellerinizi mutlaka yıkayın). Öksürük devam ederse, kendinizi hemen izole edin ve en yakın sağlık personelinden yardım isteyin.

Akut solunum yolu enfeksiyonlarından etkilenmiş olan insanlardan uzak durun ve temastan kaçının.

Eğer hasta iseniz kimseyle temastan bulunmayın. Yarışa kesinlikle katılmayın.

Kıyafet, sabun, hijyen vb. kişisel eşyaları kesinlikle paylaşmayın.

Su şişelerinin kullanımı için önlemler: • Hijyen ekibi, tüm sporcuların, görevlilerin ve personelin virüs ve bakterilerin bulaşmasını önlemek için kendi su şişelerine sahip olmasından sorumludur.

Ağza ve burunlarınıza temas etmekten kaçının.

Tokalaşmaktan ve sarılmaktan kaçının.

Sauna ve/veya hamam vb. yerleri kullanmayın.

Sıkça temas edilen (kapı kolları, asansörler, spor salonu eşyaları, vb.) düzenli olarak temizlendiğinden emin olun.

 

İLETİŞİM

Sağlık önlemleri yeni kayıt dönemi ile birlikte pandemi soruları ile başlayacaktır.

Sağlık bakanlığının bulaşıcılığı önlemek ya da yeni vaka tespiti çalışması ile ilgili sorulan sorular yarış seçenekleri esnasında da sorulacak akabinde şüpheli veya hasta kişiler yarışa alınmayacaktır.

Etkinlik alanın içerisinde belirlenen tüm alanlar yarıştan önce sporcular ve görevliler ile paylaşılacaktır.

Etkinlik alanının çeşitli yerlerine COVID-19 ile ilgili farkındalık yaratmak için afişler bulundurulacaktır.

Tüm kurallar ve tedbirler, 20 dakikada bir tekrar edilmek sureti ile ses sistemi aracılığıyla tüm alanlarda yüksek sesle duyurulur.

Organizatör, etkinlikten önce tüm bilgileri içeren kapsamlı metinleri sporcularla düzenli olarak paylaşacaktır. (web sitesi ve sosyal medya)

Masa Tenisi iştirak formu için tıklayınız.

Müsabaka Yeri: Maltepe Tesisi Tenis Kortları

Tarih: 15-16 Eylül 2021

Müsabakalar bireysel olarak yapılacaktır. Yarışmalara katılacak kurumların” iştirak formunu”, www.spor.istanbul adresinden indirip kurum yetkilisi tarafından doldurularak belirtilen tarih aralığında sporsoleni@spor.istanbul adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Turnuva kuraları turnuva günü baş hakem tarafından çekilecektir.

Müsabakalara lisansı olan (2020-2021 sezonu için vizesini yaptırmış) sporcular katılamaz.

Müsabakalar bir set 11 sayı ve 3 setlik sistem ile yapılacaktır, 2 seti alan sporcu galip gelecektir. Yarı final ve final müsabakaları ise 5 set üzerinden gerçekleştirilecek  ve 3 set alan sporcu galip gelecektir.

Eğer skor 10-10 ise set 12 ye uzar ve iki sayı farklı sonuçlanana kadar devam eder. Ayrıca 10-10 dan sonra oyuncular tek tek servis atmaya başlar.

Sporcular her set bitiminde yer değiştirir. Setler 1-1 ise 3. sette 6 sayıya ulaşıldığı zaman tekrar yer değiştirilir. Yarı final ve final müsabakalarında setler 2-2 ise 5. sette 6 sayıya ulaşıldığı zaman tekrar yer değiştirilir.

Her iki sayıda bir servis değişir.

Oynanmadan hükmen galibiyet durumunda galip sporcu karşılaşmayı setlerde 11–0, maçı     2- 0 olarak kazanmış sayılır.

Eğer bir sporcu maç başlama saatinden itibaren 15 dakika içerisinde çıkamaz ise müsabakada hükmen yenik sayılır.

Yarışmalara bir kurumdan en fazla 5 sporcu katılabilir.

Turnuva statüsü kayıt sayısına göre eleme veya 4’erli gruplar halinde yapılacaktır. 

ITTF kuralları geçerlidir hakemler değişiklik yapmada tam yetkilidir.

Sporcular raketlerini kendileri getirecektir sahada raket verilmeyecektir.

Tüm sporcular şort, tişört, eşofman, spor ayakkabı gibi spor kıyafetler giymek zorundadır. Beyaz rengin dışında tişört veya eşofman üstü tercih edilmelidir.

Okçuluk iştirak formu için tıklayınız.

Müsabaka Yeri: Maltepe Spor Kompleksi

Tarih: 15-16 Eylül

Müsabakalar bireysel olarak yapılacaktır. Yarışmalara katılacak kurumların” iştirak formunu”, www.spor.istanbul adresinden indirip kurum yetkilisi tarafından doldurularak belirtilen tarih aralığında sporsoleni@spor.istanbul adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Yarışmalara lisansı olan (2020-2021 sezonu için) sporcular katılamaz.

Katılan sporculara temel  eğitim yay ve ok kullanımı bilgisi verilir.

Bireysel  eğitimi tamamlayanlara 2 seri deneme atışı yaptırılır.

Deneme atışı sonunda 3 seri yarışma atışı yaptırılacaktır.

Yarışma atışları sonrası ilk 8 çapraz eşleşme usulüne göre çeyrek finale kalacaktır.(Eşleşmeler 1-8, 2-7,3-6,4-5 şeklinde olacaktır.)

Yarışma sonucuna göre 1.2.3. olanlara ödül verilecektir.

Her sporcunun 5 -9 adet oku bulunmaktadır.(kişi sayısına göre ok sayısı belirlenecektir.)

Her sporcunun atışını tamamlaması için 120 saniye süresi bulunmaktadır.

Tenis iştirak formu için tıklayınız.

Müsabaka Yeri: Maltepe Tesisi Tenis Kortları
Tarih: 15-16 Eylül

Turnuvada Türkiye Tenis Federasyonu müsabaka genel talimatları geçerlidir.

Kategoriler:

Kadınlar

Erkekler

Turnuva 2 kazanılan set üzerinden yapılacaktır. Set sayıları 4 oyun  üzerinden oynanacak olup, setler 1-1 olduğunda son set 10’lu tie-break şeklinde oynanacaktır.

Yarışmalara lisansı olan (2020-2021 sezonu için) sporcular katılamaz.

Oyunlarda puanlar 40-40 olduğunda KARAR puanı kuralı uygulanacaktır.

Maçlar eleme usulüne göre oynanacaktır.

Turnuvaya katılacak kurumların” yarış iştirak formunu”, www.spor.istanbul adresinden indirip doldurarak belirtilen tarih aralığında sporsoleni@spor.istanbul adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir. 

Kategorilerde kontenjan sınırı erkeklerde 32 sporcu ve kadınlarda 32 sporcudur.

Tüm katılımcılar kendi raketleri ile turnuvaya gelmek durumundadır.

Turnuvaya katılacak olan katılımcıların tenise özgü kıyafet ve spor ayakkabısı giymeleri gerekmektedir.

Isınma süresi 5 dakikadır.

Bir kaza veya sakatlık sebebiyle bir oyuncunun derhal oyuna devam edemeyecek hale gelmesi durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere üç dakikalık ara verilebilir.

Turnuva takvimindeki öngörülen final tarihlerine yakın katılımcılar bir günde 2 maç yapma durumunda olabilirler.

Kategorilerde finale kalan ilk iki sporcuya 1.’lik ve 2.’lik kupaları verilecektir.

Atletizm iştirak formu için tıklayınız.

Müsabaka Yeri: Maltepe Spor Kompleksi

Tarih: 15-16 Eylül

Yarışmalar, Atletizm Federasyonu Yarışma Talimatına, IAAF kurallarına ve bu statüde belirtilen hükümlere uygun olarak organize edilecektir.

İBB Spor Festivali; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iç ve dış müdürlükleri, iştirak şirketleri arasında yapılacak olup kayıt yaptıran kadınlar ve erkekler bireysel olarak katılabilecektir. Tek gün olarak yapılacak yarışmaların sonucunda kadın ve erkek kategorilerinde sıralamalar belirlenecektir.

Müsabakalara lisansı (2020-2021) olan sporcular katılamaz.

İBB Spor Festivali kayıtları için takım yetkilileri; Spor İstanbul web sayfasında yayımlanan iştirak formunu doldurarak kurum çalışanlarının ön kayıtlarını yapacaklardır.

Kayıtların son teyidi ve kesin katılımcı isimleri müsabakalar öncesi anons edilecektir. Seri, kulvar ve atlama sıraları teknik toplantıda tek kura ile belirlenecektir.

İl Temsilciliği yarışma sonuçlarını yarışmaların bitiminde yazılı ve diskete kayıtlı olarak hakem çizelgeleri ile birlikte Teknik Delegeye teslim edecektir.

İBB Spor Festivali’ne yapılacak itirazlar, IAAF yarışma kuralları itiraz prosedürü doğrultusunda yapılacaktır.

KATEGORİLER

İBB Spor Festivali; kadın ve erkek kategorilerinde tek gün olarak aşağıdaki branşlarda yapılacaktır.

Kadınlar: 100 m.

Erkekler: 100 m.

Kadınlar:4×100 bayrak yarışı

Erkekler:4×100 bayrak yarışı                     

İBB Spor Festivali’nde (n) puan sistemi kullanılacaktır.

Puan eşitliği halinde (n) puan sistemine göre en fazla puan alan sporcu sayısına göre eşitlik çözülecektir.

Plaj Voleybolu iştirak formu için tıklayınız.

PLAJ VOLEYBOLU TALİMATNAMESİ

 Bir takım iki kişiden oluşacaktır. Müsabakalar Kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride gerçekleşecektir.

 • Bir oyuncu takım kaptanı olacaktır.
 • Müsabakalar Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından görevlendirilecek olan Hakemler tarafından yönetilecektir.
 • Bir set (netice seti 3. Set hariç) en az iki sayı farkla 21 sayıya ilk ulaşan takım tarafından kazanılır. 20-20 eşitlik olması halinde oyun, iki sayılık farka ulaşılana kadar devam eder (22-20, 23-21 vb.).
 • İki set alan takım müsabakayı kazanır ve bir üst tura çıkmaya hak kazanır.
 • Müsabakalar tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanır.
 • Setlerde 1-1 eşitlik olması halinde 3. Set en az iki sayı fark şartıyla 15 sayı üzerinden oynanır.
 • Saha seçimi Hakem tarafından yapılacak kura atışı ile belirlenecektir.

Futbol iştirak formu için tıklayınız.

FUTBOL MÜSABAKA TALİMATNAMESİ

Müsabakalar 15-16 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. İlk 3 dereceye giren takımlar kupa ve hediye çeki kazanacaklardır.

Müsabakalar eleme usulüne göre oynanacaktır. Turnuvaya başvuru sayısı 32 takım ile sınırlandırılacaktır.

 • Takım kadroları 7+3 olmak üzere en fazla 10 kişiden oluşacaktır. Kayıt formu gönderildikten sonra oyuncu ekleme ya da çıkarma yapılamaz.
 • Bir takımda 4 oyuncudan az oyuncu var ise maç başlamayacaktır.
 • Müsabakalar 10×2 devre olmak üzere 20 dakika oynanacaktır.
 • Müsabakalar eleminasyon sistemi ile oynanacak, galip gelen takım bir üst tura çıkarken, mağlup takım elenecektir.
 • Müsabaka berabere tamamlanırsa seri penaltı atışları yapılacaktır.
 • Müsabakalarda top tele değdiği taktirde, oyuna elle taç atılarak başlanacaktır.
 • Oyuncu değişiklik hakkı sınırsızdır. Çıkan oyuncular tekrar oyuna dahil olabilirler. Müsabakaya çıkacak asil takım kadrosu kaleci dahil 7 kişidir. Takımlar müsabakaya en az 5 oyuncu ile başlayabilir. Kaleci ile oyuncu yer değiştirebilirler.
 • Müsabakalar TFF tarafından görevlendirilen Hakemler tarafından yönetilecektir. Futbol oyun kuralları uygulanacaktır. Ofsayt kuralı uygulanmayacaktır.
 • Serbest vuruşlarda baraj mesafesi 3m olacaktır.
 • Üst tellere çarparak gol olan top gol değeri kazanmayacak. Oyun tekrar hava atışı ile vuruşun yapıldığı yerden başlayacak.
 • Final maçından önce, yarı finalde elenen iki takım 3.’lük maçı oynayacaklardır.
 • Kayıtlar kapandıktan sonra fikstür hazırlanarak Spor İstanbul web sitesinde yayınlanacaktır.
 • Müsabaka saatinden itibaren 15 dakika bekleme süresi vardır. Maç saatinde hazır bulunmayan takım hükmen yenik sayılır.
 • Üst turlara çıkan takımlar bir gün içerisinde 2 ya da 3 maç oynayabileceklerdir.

Çocuklar için Okçuluk +9 yaş

Tenis Duvarı +10 yaş

Masa tenisi 

Basketbol

Açık hava etkinlikleri

#DahaAktifBirİstanbulİçinBuradayız