> Spor Lisesi Örnek Sınav Kitapçığı

YETENEK SINAV KILAVUZU

Okulumuza öğrenci seçiminde;
Yetenek Sınavı ( 1.Fiziksel uygunluk, 2.Ritim, 3.Sporcu geçmişi ) puanının %70’i ile
Ortaöğretime yerleştirme puanının %30’u alınarak, 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

YETENEK SINAVI ( %70 )

FİZİKSEL UYGUNLUK (75 Puan)

A. SÜRAT KOŞUSU (20 Puan)
Aday 20 metre mesafeyi en hızlı şekilde koşarak geçmeye çalışır. Başlangıç noktasında fotoseli geçmesiyle dijital kronometre çalışmaya başlar, bitiş noktasındaki fotoseli geçince dijital kronometre adayın derecesini gösterir. Her adayın 1 (bir) hakkı vardır, aldığı derece adaya bildirilir.
Başlangıç
Şekil-1:
Sürat Koşusu bitiş
20 metre

B. KOORDİNASYON (45 Puan)

1.İSTASYON – Öne Takla: Başlangıç noktasındaki fotoseli geçince dijital kronometre çalışmaya başlar. Bu istasyonda öne takla atar ve diğer istasyona geçer. Öne takla nizami olmazsa, adaydan minderin başına geçerek tekrardan takla atması istenir. Nizami olarak öne takla atıldıktan sonra 2. İstasyona geçilir.

 

2.İSTASYON – Engelleri Geçme: Aday birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından, üçüncü engelin üstünden geçerek istasyonu tamamlar. Aday, eğer engelleri geçerken düşürürse, düşürdüğü engeli düzelterek, düzettiği engeli bir daha geçerek devam eder. Engeller nizami olarak geçildikten sonra 3. İstasyona geçilir.

 

3.İSTASYON – Jimnastik Denge Tahtası Üzerinden Geçme: Aday denge tahtasına, işaretli alana basarak çıkar, denge tahtasının üzerinde yürüyerek işaretli alana basar ve iner. Denge tahtasının başlangıcında ve sonundaki işaretli alanlara basmazsa, adaydan geri dönerek basmadığı alana basması istenir. Aday denge tahtasından düşerse düştüğü yerden çıkarak istasyonu tamamlar. Nizami olarak jimnastik denge tahtası üzerinden geçildikten sonra 4. İstasyona geçilir.

 

4.İSTASYON – Futbol Topunu Ayağıyla Sürerek Slalom Yapma: Aday, kasa içerisindeki futbol topunu eliyle alarak, başlangıç noktasında topu yere koyar, işaret yönünde, çubuklar arasından slalom yaparak, ayağıyla top sürer ve aynı şekilde slalom yaparak başlangıç noktasına geri döner. Başlangıç noktasına vardığında topu eliyle alır ve kasanın içerisine bırakır. Slalom sırasında çubukları düşürürse, adaydan düşürdüğü çubukları düzeltmesi istenir ve kaldığı yerdeki çubuktan başlayarak futbol topunu ayağıyla sürerek slalom yapmaya devam eder. Aday slalomu tamamladıktan sonra, futbol topunu kasa içerisine bırakmak zorundadır. Aday, eğer topu dışarı bırakırsa veya bıraktığı top kasadan sekerek çıkarsa, topu eliyle alıp kasa içerisine bırakır ve istasyonu tamamlar. Futbol topunu ayağıyla sürerek nizami olarak slalom tamamlandıktan ve top kasanın içerisine bırakıldıktan sonra 5. İstasyona geçilir.

 

5.İSTASYON – Jimnastik Tahtası Üzerinden Sağa Sola Çift Ayakla Sıçrama: Aday, jimnastik tahtasının üzerinden 5 (beş) defa sağ tarafa ve 5 (beş) defa sol tarafa çift ayakla sıçrar. Sıçrama sırasında elini jimnastik tahtasına koyarsa veya ayağıyla jimnastik tahtasına basarsa, yapmış olduğu sıçrama sayılmayarak, adaydan sıçramayı tekrar yapması istenir. Nizami olarak jimnastik tahtasının üzerinden 5 (beş) defa sağ tarafa ve 5 (beş) defa sol tarafa çift ayakla sıçrama tamamlandıktan sonra 6. İstasyona geçilir.

 

6.İSTASYON – Hunilerin Etrafında Dönerek Koşma: Aday, işaret yönünde 1. huninin etrafında 1 (bir) tur dönerek koşar, 2. huniye geçer; 2. Huninin etrafında 1 (bir) tur dönerek koşar, 3. Huniye geçer; 3. huninin etrafında 1 (bir) tur dönerek koşar, tekrardan 1. huniye geçer;.1. huninin etrafında 1 (bir) tur dönerek koşar ve istasyonu tamamlar. İşaret yönünü takip etmez, yanlış huniye geçerse, adaydan doğru huniye geçmesi istenir. Herhangi bir huninin etrafında dönerek koşmayı unutursa, adaydan geri dönerek o huniyi dönerek koşması istenir. Nizami olarak hunilerin etrafında dönerek koşma tamamlandıktan sonra, bitiş noktasındaki fotosel geçilerek koordinasyon parkuru tamamlanır ve dijital kronometre adayın derecesini gösterir. Her adayın 1 (bir) hakkı vardır, aldığı derece adaya bildirilir.

Şekil-2: Koordinasyon Parkuru
Başlangıç Bitiş

 

C.KUVVET TESTİ (DURARAK ÖNE DOĞRU UZUN ATLAMA) (10 Puan)

Aday, işaretli başlangıç çizgisinde durarak öne doğru uzun atlama yapar. Adayın düştüğü yerden, başlangıç çizgisine en yakın mesafe metre ile ölçülür. Aday, eğer öne doğru uzun atlama yaparken, geriye doğru düşer ve ellerini veya vücudunun herhangi bir yerini yere değerse; başlangıç çizgisine en yakın yere değdiği nokta neresi ise, o nokta baz alınarak başlangıç noktasıyla arasındaki mesafe metre ile ölçülür. Her adayın 1 (bir) hakkı vardır ve aldığı derece adaya bildirilir.
Şekil-3: Kuvvet Testi (Durarak Öne Doğru Uzun Atlama)
Başlangıç Çizgisi

*Önemli Not: “Fiziksel uygunluk” testinde kız ve erkek adaylar ayrı ayrı değerlendirilecektir. Sürat Koşusu, Koordinasyon ve Kuvvet testlerinde, adaylar kız ve erkek olarak ayrı ayrı, en iyi dereceyi yapan adaydan en kötü dereceyi yapan adaya doğru, Excel bilgisayar programı formülizasyonu aracılığıyla sıralanacaktır. En iyi dereceyi yapan aday, o test için tam puan; en kötü dereceyi yapan aday, o test için sıfır (0) puan alır. Yetenek sınavında adayların değerlendirmesi 100 (puan) üzerinden yapılır. Bu puanın % 70’i alınır.

 

2)RİTİM (10 PUAN)
Adaydan, bando marşlarından “beş para ver” marşının ritmini, çubukları ellerine alarak trampetle çalması istenir. Adaylar 0 – 10 arasında komisyon üyelerinin her biri tarafından puan verilerek değerlendirilecektir.

*Önemli Not: Komisyonda bulunan 4 (dört) üye her aday için ayrı ayrı puan vererek değerlendireceklerdir. Aday için verilen en yüksek ve en düşük puan değerlendirmeye alınmayacak, kalan iki puanın aritmetik ortalaması alınarak, o adayın ritim puanı belirlenmiş olacaktır. Örneğin bir aday için komisyon üyeleri 9, 8, 6 ve 5 puan verdiler. 9 ve 5 puan değerlendirmeye alınmayacak, kalan iki puan 8 ve 6 toplanarak (14), aritmetik ortalaması alınacak (14 / 2 = 7); böylece adayın almış olduğu puan 7 olacaktır. Adayların ritim puanları okulumuzun internet sitesinde yayınlanacaktır.

 

3)SPORCU ÖZGEÇMİŞİ (15 PUAN)Tablo-1: Sporcu Özgeçmişi
ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME PUANI ( %30 )

Ortaöğretim yerleştirme puanı (TEOG)’ nın 1/5 i alınarak 100 lük sisteme dönüştürülür. Bölme işleminde virgülden sonra iki basamak dikkate alınır. Bu puanın da % 30’u alınır.
KONTENJAN
2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılında okulumuza alınacak öğrenci kontenjanı 90 (doksan)’dır. Ön kayıt başvuruları sonucunda, kız ve erkek başvuru sayısı matematiksel olarak oranlanmış olup; okulumuza 18 (onsekiz) kız, 72 (yetmişiki) erkek öğrenci alınacaktır.

a-Takım sporları
Millî sporcu Türkiye şampiyonası 1-4
15 Puan
Türkiye şampiyonası 1-4
13 Puan
Türkiye şampiyonası 5-8
11 Puan
Grup 1-4
9 Puan
İl 1-4
7 Puan b- Bireysel sporlar
Millî sporcu Türkiye şampiyonası 1-4
15 Puan
Türkiye şampiyonası1-4
13 Puan
Türkiye şampiyonası 5-10
11 Puan
Grup 1-4
9 Puan
İl 1-4
7 Puan


DEĞERLENDİRME:
Adayın Yetenek Sınavında almış olduğu puanın % 70’i ve Ortaöğretime yerleştirme puanı (TEOG) 100’lük sisteme dönüştürüldekten sonra % 30’u alınarak adayın genel toplam puanı hesaplanacaktır.
Excel bilgisayar programı formülizasyonu aracılığıyla kız ve erkek adaylar, genel toplam puanlarına göre ayrı ayrı sıralanarak, sıralamaya göre kız ve erkek asıl – yedek liste ve sıralı tam liste yayınlanarak okulumuzda ve okulumuzun “istanbulsporlisesi.meb.k12.tr” web adresinde 11 Temmuz 2014 günü mesai bitiminde ilan edilecektir.

Adaylar yukarıdaki program dahilinde, aday no’suna göre her test ve parkur için belirtilen gün ve saatte okulumuz spor salonu önünde hazır olacaklardır. Adaylar sınava gelirken, siyah şort, beyaz tişört ve salon tipi spor ayakkabısı giymek zorundadırlar. Herhangi bir kurs, reklam vb. kıyafet giyen veya aksesuar takan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Göğüs numaraları adaylara sınav günü okulumuzda verilecektir.

#DahaAktifBirİstanbulİçinBuradayız

Skip to content