> Sürdürülebilir Kalkınma Araçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır. Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik sorunların çözümüne odaklanır.

Spor İstanbul olarak, ana faaliyet alanlarımız ve iş yapış şekillerimizin tüm bu küresel hedeflere katkı sağlar nitelikte olmasına özen gösteriyor, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam (SKA3) ve Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA10) amaçlarına doğrudan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA5) ve Nitelikli Eğitim (SKA4) amaçlarına ise dolaylı olarak katkıda bulunuyoruz.

Tüm hizmet ve etkinliklerimiz ile insan yaşamına, doğaya ve çevreye saygılı bir çerçevede hareket etmeyi önemsiyoruz.

Sahiplendiğimiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:

  • Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA7),
  • Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11),
  • İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA8),
  • Bilinçli Üretim ve Tüketim (SKA12) 
  • İklim Eylemi (SKA13)  

#DahaAktifBirİstanbulİçinBuradayız

Skip to content